Mäklarinformation

Här nedan finns information för mäklare att delge tänkta köpare/blivande medlemmar i brf Härolden

Vi är måna om att få kontakt med tillträdande medlemmar på ett tidigt stadium för att få informera om bostadsrättsföreningen Brf Härolden.

Pågående renovering från våren 2021 är att vi lägger om taken på radhuslängorna. Tegeltak ersätts av plåttak.

Att bo i bostadsrätt – utdrag ur SBC´s informationsfolder

Trivselregler för brf Härolden

Logga in för att få ytterligare dokument och uppgifter om brf Härolden.

Lösenord kan du få om du kontaktar oss på:

brfharoldensollentuna@gmail.com