Mäklarinformation

Här nedan finns information för mäklare att delge tänkta köpare/blivande medlemmar i brf Härolden

Vi är måna om att få kontakt med tillträdande medlemmar på ett tidigt stadium för att få informera om bostadsrättsföreningen Brf Härolden.

Att bo i bostadsrätt – utdrag ur SBC´s informationsfolder

Trivselregler för brf Härolden

Logga in för att få ytterligare dokument och uppgifter om brf Härolden.

Lösenord kan du få om du kontaktar oss på:

brfharoldensollentuna@gmail.com